Zoektocht naar geen-zelf

Op zoek

Kees van Kooten en Wim de Bie zongen het al in 1975: ‘Zoek jezelf broeder; Vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf.’ Met als eerste zin van het 1e couplet: ‘Allemaal op weg naar niets……’

Het klonk mij wel aantrekkelijk, mezelf zoeken. Alhoewel, op weg naar niets, leek mij tamelijk zinloos. Zolang ik mij kan herinneren was ik altijd op zoek. Maar naar wat? Als ik in mijn boekenkast kijk zie ik vooral boeken die eindigen op ..sofie en ..logie, naast wijsheden uit het oosten. En tegenwoordig een groeiend aantal boeken over zen. Waar ik vooral naar op zoek was en ben: hoe zit het leven in elkaar en wat beweegt de mens?

Zelf

Zo ben ik ook nieuwsgierig naar wat zelf is en lees ik bij zen bovendien over geen-zelf. Wat betekent dat, geen-zelf? Ik ben het toch? Ik weet nog dat ik voorheen dezelfde gedachte had toen ik tijdens Leerjaren Menskundig Advies, welke ik volgde, hoorde dat je bepaalde opmerkingen niet persoonlijk moet maken. ‘Hoezo niet persoonlijk, ik ben het toch?’ Veel opmerkingen die mensen maken zijn niet persoonlijk bedoeld. Het zijn projecties van zichzelf. Met andere woorden, ze gaan niet over jou. Dat schiep toen rust in mijn gevoel. 

Ik duik mijn boekenkast in om te zien wat er zoal over zelf en geen-zelf geschreven is. 

Psychiater Jung schrijft over het zelf:

Het zelf zou gekarakteriseerd kunnen worden als een soort compensatie voor het conflict tussen binnen en buiten. Zo is het zelf ook het doel van het leven, want het is de meest volledige uitdrukking van die samengesteldheid van lotsbestemming, die men individualiteit noemt.’

De empirisch filosoof Hume zegt over het zelf: ‘Wat mij betreft, wanneer ik mij verdiep in wat ik mijn zelf noem, stuit ik altijd op de een of andere afzonderlijke gewaarwording, van warmte of koude, licht of schaduw, liefde of haat, pijn of vreugde. Ik krijg mezelf nooit te pakken zonder enige gewaarwording en slaag er niet in iets anders waar te nemen dan die gewaarwording.’

Geen zelf

Er valt nog meer over zelf te schrijven, maar dat voert voor nu te ver. Het zelf is nog enigszins helder, maar hoe zit het met geen-zelf?

De Indiase filosoof en spiritueel leraar Krishnamurti zegt, tijdens een toespraak, gehouden in 1929 in Ommen: ‘Wat is de zetel van het zelf van het ik? Waar is het ik, wat is het ik? Het ik is het denkvermogen, – de gedachte. Het ik is ‘aandoening’. – ‘Liefde.’

Wat bedoelt Krishnamurti met aandoening? Ik zoek het even op. Met ‘aandoening’ bedoeld Krishnamurti : ‘disharmonie in het denken van het individu.’ Krishnamurti vertelt ons wat ont-dekt kan worden wanneer je het ‘ik’ loslaat en bij Liefde uitkomt.

Dat zoeken mogen we ook loslaten. Misschien neigt dit naar iets willen controleren, proberen vast te pakken. Het verschil zit hem in: een hand die iets pakt en naar zich toe wil halen of een hand open houden. Bovendien, waar zoeken we eigenlijk naar? 

Zoals zenleraar Charlotte Joko Beck het formuleert: ‘Mensen gaan vaak zen beoefenen omdat ze op zoek zijn naar het ware zelf. Maar je kunt niet op zoek gaan naar het ware zelf. Het is niets, er valt niets te vinden.’

Ik kom er nu achter dat van Kooten en de Bie niet zomaar iets zongen: ‘allemaal op weg naar niets…’  Maar waarmee ben je dan op weg, vraag ik mij vervolgens af? Er moet toch op z’n minst een voertuig zijn waarmee je op weg bent? Je fysieke lichaam, kun je vervolgens antwoorden. Maar wie is dan de bestuurder? Is het ‘ik’ de bestuurder? Of is er nog iets anders wat ons bestuurt?

En is geen-zelf dan een uiting om woorden te geven aan iets wat niets is? Even verder lezen.

Joko zegt: ‘Het ware zelf, dit geen-zelf, is niet in staat tot oordelen. Het kan niet denken in termen van ‘goed’ en ‘slecht’. Het bevindt zich voorbij ruimte en tijd en als er geen tijdsduur is, is er ook geen ‘entiteit’ die kan oordelen. Je zou kunnen zeggen dat geen-zelf alleen beweging is.’

Geen-zelf als beweging van niets. Interessant! Geen-zelf, de term zegt het al, is niet persoonlijk. Maar is wel het ware zelf! 

Niet-zelf

Dan kom ik nog een ‘zelf’ tegen. Of moet ik zeggen een ontkenning van ‘zelf’? In het Boeddhisme wordt gesproken over niet-zelf. Ik ben benieuwd wat dat nu weer is. Ik lees verder…

‘Bedoeld wordt dat de dingen, zoals ze zich aan ons voordoen, geen eigen essentie hebben.’ lees ik in ‘Een kleine inleiding in het boeddhisme’, van Edel Maex.

Niet-zelf en geen-zelf is dat hetzelfde?

Ik besluit me te wenden tot AI (Artificial Intelligence). 

Kijken wat kunstmatige intelligentie er van maakt: 

‘Hoewel deze termen enigszins verwant zijn, hebben ze subtiel verschillende betekenissen. In het boeddhisme verwijst “niet-zelf” naar het concept dat alle fenomenen, inclusief het zelf of ego, geen intrinsiek, permanent en onafhankelijk bestaan hebben. Het idee is dat alles in het universum onderhevig is aan verandering, onderlinge afhankelijkheid en voorwaardelijk ontstaan. Het zelf wordt beschouwd als een constructie van de geest, een samengaan van verschillende mentale en fysieke processen. Dus ‘niet-zelf’ verwijst naar het ontbreken van een permanent zelf. (…) Dus hoewel ‘niet-zelf’ en ‘geen-zelf’ verwant zijn in de zin dat ze beide verwijzen naar het ontbreken van een permanent, onveranderlijk zelf, legt ‘geen-zelf’ meer de nadruk op het idee van het ontbreken van een intrinsiek, autonoom en onafhankelijk zelf.’

Het wordt mij meer duidelijk wat er onder de diverse zelven wordt verstaan. In de zin van dat alles veranderlijk is en dat er geen op zichzelf staand zelf bestaat. Al denken we dat wel te ervaren als een zelf.

Zenmeester Eihei Dôgen geef de ontwikkeling, die wij als mens kunnen gaan, hier mooi weer: 

‘De weg van de Boeddha bestuderen is jezelf bestuderen.
Jezelf bestuderen is jezelf vergeten.
Jezelf vergeten is verlicht worden door de tienduizend dingen.’

Ervaring

Toen ik begon met mediteren, ik was begin 30, durfde ik eerst niet eens mijn ogen dicht te doen. Ik dacht toen dat dat de bedoeling was. Was ik bang dat ik zou verdwijnen? Geen-zelf voelt best eng. Zo’n 15 jaar later ervaarde ik soms een moment waarin ik voelde dat ik los kwam van mezelf, waarop ik vlug mijn ogen helemaal opende. Waar blijf je anders? Toen kwam er een moment dat ik ervaarde dat ik groter was dan mezelf en voelde dat ik met alles en iedereen verbonden was. Wat niet alleen prettig voelde. Ik voelde ook het immense leed. Twee vliegtuigen waren net in de ‘Twin Towers’ gevlogen. Toch was het voelen van die verbinding wel een interessante ervaring. Ik ging nog te rade bij mensen die ik kende, die ook mediteren. ‘Kenden zij deze ervaring’? ‘Nee, die ervaring deelden zij niet.’ Ik heb het daarbij gelaten en wilde verder op zoek. Mij zo verbonden voelen wilde ik nog weleens ervaren. Intuïtief wist ik dat het niet werkt om zo’n ervaring van je verbonden voelen nogmaals te willen ervaren. Al is het verleidelijk. Zodra de wil eraan te pas komt, ben je bezig iets te pakken. (zie: hierboven het beeld van de hand). Nu, in mijn eind vijftiger jaren, probeer ik te zitten met open handen en zonder willen. Kijkend naar wat zich aandient.

In mijn zoektocht naar zelf, geen-zelf en niet-zelf is mij duidelijk geworden dat het ‘zelf’ lastig vindbaar is en zoeken naar ‘zelf’ conflict op kan leveren. Tenzij we het ‘zelf’ niet als persoonlijk zien. Ontwikkeling van het ‘zelf’ gaat via ‘geen-zelf.’ Wanneer je je realiseert dat je geen permanent, onafhankelijk bestaan hebt, kom je uit bij ‘niet-zelf’. En misschien ooit bij verlichting. Maar die gedachte mag je weer loslaten.               Tegelijkertijd is het niet rationeel te vatten. Daarom geef ik mijn conclusie hier weer in haiku’s.

Conclusie  

Op zoek naar…naar wat? 

Wat wil gevonden worden? 

Ik heb geen idee 

Wees als een sneeuwvlok 

Van boven, in beweging 

Los op in aarde

Geen-zelf wacht op niets Samen in verbinding Jezelf vergeten 

In de natuur zijn 

In stille verwondering Liefde voor het al 

Niets is permanent 

Niet proberen niets te zijn niet-zelf is oké 

Miranda Anderson 

27-12-2023

Zenvol omgaan met Parkinson

Miranda kreeg vier jaar geleden te horen dat ze de ziekte van Parkinson heeft. Dat bracht haar op de weg van zen meditatie. Lees hier hoe ze probeert zen vol om te gaan met de ziekte van Parkinson. 

Een rotsblok 

“Het is ongeneeslijk”. “Er zijn medicijnen voor.” “Als de medicijnen aanslaan dan heeft u het”. 

Bam! Die komt binnen. 

Wat gebeurt er na zo’n mededeling? Nou, een heleboel. Ontkenning met gedachtes als; ‘maar, ik heb altijd heel gezond en bewust geleefd en gegeten, ik ben nog veel te jong om Parkinson te krijgen.’ En, ze ‘Kunnen het op een scan niet aantonen, volgens de neuroloog, dus misschien heb ik het niet….’ Ook, het ‘s morgens wakker worden met een onbestemd gevoel: ‘Er was iets heel naars….oh ja, ik ben ongeneeslijk ziek. Dit wil ik niet!!!!!

Het voelde alsof er een rotsblok op mijn levenspad was gegooid, terwijl ik lekker aan het wandelen was. Halt! 

Wat nu? Hoe nu verder? 

Na de eerste schrik probeerde ik zo goed en zo kwaad als het ging mijn ‘nieuwe-‘ leven op te pakken. Na een gevoel dat ik niets meer kon, kwamen de zingevingsvragen. Wat kan en wil ik met mijn leven? Het spirituele heeft altijd een rol in mijn leven gespeeld maar kwam nu centraler te liggen. Yoga en meditatie beoefende ik al vanaf mijn 30e levensjaar. In mijn zoektocht naar zingeving kwam ik via een vriendin terecht bij Zen.nl. Ik werd enthousiast om samen met anderen te mediteren. Geleidelijk aan keek ik eens om dat rotsblok heen om te zien wat er nog mogelijk was in mijn leven. 

Bibberen 

Parkinson is een stressgevoelige ziekte. Ik ontdekte, dat wanneer ik spanning of druk ervaar, ik direct de spanning in mijn lijf voel en begin te bibberen. Ik zeg weleens gekscherend: “Voorheen bibberde ik van binnen, nu bibber ik van buiten.”

Wat leer ik van Zen? 

Ik leer te zitten en te lopen met mijn lichaam zoals het nu is. Dat geeft mij een groter lichaamsbewustzijn. Ik leer niet op de zaken vooruit te lopen. Steeds weer terug gaan naar wat er nu is. 

Een handvat aanreiken 

Ik voelde al gauw dat ik zen leraar wilde worden om mensen, juist ook met de ziekte van Parkinson, zen meditatie te leren. Om ze een handvat aan te reiken. Een andere dan: ‘het is ongeneeslijk ́. Wanneer je deze boodschap krijgt, heb je twee keuzes: je denkt dit was het dan, niets meer aan te doen, je wordt inactief. Of je gaat, na de eerste schrik, kijken wat er nog wel mogelijk is met jouw leven. 

Om bewust te worden van je denken en voelen en te ervaren hoe je lichaam daar vervolgens op reageert. Hoe je met zen meditatie meer rust in je lichaam kunt creëren. Kortom, dat je een actieve bijdrage aan je lichaam en geest kunt leveren. ‘Je bent niet ziek. Je hebt op dit moment een ‘ziekte’.

Wie is Miranda Anderson?

Miranda (1964) kwam op het pad van persoonlijk bewustzijn toen ze op haar 29e de opleiding “intuïtieve astrologie” volgde. Het woord “bewustzijn” had een magische klank voor haar. En het heeft haar tot op de dag van vandaag niet meer los gelaten. Om meer te leren over persoonlijk bewustzijn volgde ze daarna diverse opleidingen: Cochenille: 3 jarige scholing voor het creatieve proces, 3 jaar opleiding tot kunstzinnig therapeut, HDCF Human Development counseling foundation: 3 leerjaren menskundig advies. 3 jaar opleiding tot Zen leraar bij Zen.nl. Samen met haar partner Ad, heeft Miranda sinds het jaar 2000 een bedrijf voor coaching en counseling “Human BEing”. Daarnaast heeft zijn haar counseling werk in Andersoncounseling.nl en volgde ze 3 jaar Vrije Academie voor Beeldende Kunst, haar werk is te zien op: www.beeldvorm.eu

Miranda Anderson

Introductiecursus Zen meditatie

Zen4Parkinson is voor mensen die Parkinson hebben en aan Zen meditatie willen doen én anderen.
Ook als je geen Parkinson hebt of partner bent van iemand met Parkinson, kun je meedoen met de introductiecursus. Tevens is er een digitale groep introductiecursus Zen meditatie.
Wanneer je het huis niet uit kunt of wilt is de digitale groep Zen4parkinson wellicht iets voor jou.

Partners van mensen met Parkinson

Partners van mensen met Parkinson kunnen ook rust en een moment voor zichzelf gebruiken. Daarom is er een zen meditatie groep voor partners. Laat me weten als je mee wilt doen met deze groep.

Zen4Parkinson introductiecursus

De cursussen worden gegeven bij woongemeenschap Eikpunt aan de Duitslandstraat 4 in Lent.
Het is mogelijk tussentijds in te stromen. Je kunt je opgeven via: miranda@zen4parkinson.nl

Zen Introductiecursus online

Een online introductiecursus is op vrijdagmorgen van 9.30 tot 11.00 uur.

Lesinhoud en kosten

De kosten zijn: € 65,- per maand. Voltijdstudent € 40,- per maand, Bedrijf € 90,- (inclusief BTW met factuur) Mocht het tarief een probleem voor je zijn, neem dan contact met me op.

In de lessen behandelen we elke keer een thema en krijg je persoonlijk advies, leer je diverse origineel Japanse zen rituelen, leer je Zen meditatie.

Opgeven kan via bovenstaand emailadres. Graag tot dan! Miranda